سفارش تبلیغ
صبا ویژن

mscv_imgres.jpg
تاریخ : چهارشنبه 94/4/31 | 11:4 صبح | نویسنده : | نظر

مسابقه روزانه 31 تیر
شروع مسابقه: چهارشنبه، 31 تیر 1394
پایان مسابقه: پنجشنبه، 1 مرداد 1394
توضیحات:
تعداد برنده : 10 نفر
جوایز:
به همه‌ی برندگان ، 1000 اعتبار حسنه اهدا می گردد.

تعداد کدامیک از واژه های زیر ، در قرآن به یک اندازه آمده است؟
دنیا - آخرت
ماه - سال
زن - مرد
هر سه مورد

لینک مسابقه
منبع

توجه :
بعد از کلیک بر روی گزینه لینک مسابقه یا منبع ، شما وارد یک سایت واسطه خواهید شد . 10 ثانیه تحمل کرده و سپس گزینه گذشتن از تبلیغ (رد کردن تبلیغ) را کلیک نمایید تا به سایت اصلی  وارد شوید.
لطفا منبع را هم مطالعه نمایید.تاریخ : چهارشنبه 94/4/31 | 8:50 صبح | نویسنده : | نظر

علت نام گذاری ماه محرم به این نام چیست؟
زیرا اولین ماه سال قمری است.
زیرا عرب ها در ماه بر مکان هایی فرود می آمدند که به آن ها محرم گفته می شد.
زیرا در ایام جاهلیت، جنگ در این ماه را حرام می دانستند.
چون از ماه های حج محسوب می شد.

لینک مسابقه
منبع

توجه :
بعد از کلیک بر روی گزینه لینک مسابقه یا منبع ، شما وارد یک سایت واسطه خواهید شد . 10 ثانیه تحمل کرده و سپس گزینه گذشتن از تبلیغ (رد کردن تبلیغ) را کلیک نمایید تا به سایت اصلی  وارد شوید.
لطفا منبع را هم مطالعه نمایید.تاریخ : سه شنبه 94/4/30 | 10:7 صبح | نویسنده : | نظر

مسابقه روزانه 30 تیر
شروع مسابقه: سه‌شنبه، 30 تیر 1394
پایان مسابقه: چهارشنبه، 31 تیر 1394
توضیحات:
تعداد برنده : 10 نفر
جوایز:

نفر اول : نرم افزار زلال نور

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

بر اساس فرمایش امام صادق (ع) ، مالک نفس بودن در کدام حالت سبب می شود خداوند آتش را بر جسم شخص حرام گرداند؟
هنگام خشم و غضب
هنگام رفاه و توسعه زندگى
هنگام سختى و تنگ دستى
هر سه گزینه

لینک مسابقه
منبع

توجه :
بعد از کلیک بر روی گزینه لینک مسابقه یا منبع ، شما وارد یک سایت واسطه خواهید شد . 10 ثانیه تحمل کرده و سپس گزینه گذشتن از تبلیغ (رد کردن تبلیغ) را کلیک نمایید تا به سایت اصلی  وارد شوید.
لطفا منبع را هم مطالعه نمایید.تاریخ : سه شنبه 94/4/30 | 10:3 صبح | نویسنده : | نظر

امام زین العابدین (ع) می فرمایند: بهترین گشاینده کارها... و بهترین پایان برنده ی آن... است.
راستی- وفاداری
توکل- دعا
توکل- شکرگزاری
راستی- دعا

لینک مسابقه
منبع

توجه :
بعد از کلیک بر روی گزینه لینک مسابقه یا منبع ، شما وارد یک سایت واسطه خواهید شد . 10 ثانیه تحمل کرده و سپس گزینه گذشتن از تبلیغ (رد کردن تبلیغ) را کلیک نمایید تا به سایت اصلی  وارد شوید.
لطفا منبع را هم مطالعه نمایید.تاریخ : دوشنبه 94/4/29 | 7:39 صبح | نویسنده : | نظر

مسابقه روزانه 29 تیر
شروع مسابقه: دوشنبه، 29 تیر 1394
پایان مسابقه: سه‌شنبه، 30 تیر 1394
توضیحات:
تعداد برنده : 10 نفر
جوایز:
به همه‌ی برندگان ، 1000 حسنه اهدا می گردد.

با توجه به آیه 105 سوره انبیا ، از .......... بعنوان وارثان زمین نام برده شده است.
عالمان
بندگان صالح
جهادگران
افراد فروتن

لینک مسابقه
منبع

توجه :
بعد از کلیک بر روی گزینه لینک مسابقه یا منبع ، شما وارد یک سایت واسطه خواهید شد . 10 ثانیه تحمل کرده و سپس گزینه گذشتن از تبلیغ (رد کردن تبلیغ) را کلیک نمایید تا به سایت اصلی  وارد شوید.
لطفا منبع را هم مطالعه نمایید.تاریخ : دوشنبه 94/4/29 | 7:35 صبح | نویسنده : | نظر

نام امیرالمومنین (ع) چندبار صریحاً با نام «علی» در خطبه غدیر خم آمده است؟
20 بار
30 بار
40 بار
50 بار

لینک مسابقه
منبع

توجه :
بعد از کلیک بر روی گزینه لینک مسابقه یا منبع ، شما وارد یک سایت واسطه خواهید شد . 10 ثانیه تحمل کرده و سپس گزینه گذشتن از تبلیغ (رد کردن تبلیغ) را کلیک نمایید تا به سایت اصلی  وارد شوید.
لطفا منبع را هم مطالعه نمایید.تاریخ : یکشنبه 94/4/28 | 4:35 عصر | نویسنده : | نظر

مسابقه روزانه 28 تیر
شروع مسابقه: یکشنبه، 28 تیر 1394
پایان مسابقه: دوشنبه، 29 تیر 1394
توضیحات:
تعداد برنده : 10 نفر
جوایز:
به همه‌ی برندگان ، 200 امتیاز اهدا می گردد.

در کدامیک از آیات زیر ، به سفر برای عبرت گرفتن اشاره شده است؟
آیه 114 سوره طه
آیه 11 سوره انعام
آیه 13 سوره اسراء
آیه 20 سوره سجده

لینک مسابقه
منبع

توجه :
بعد از کلیک بر روی گزینه لینک مسابقه یا منبع ، شما وارد یک سایت واسطه خواهید شد . 10 ثانیه تحمل کرده و سپس گزینه گذشتن از تبلیغ (رد کردن تبلیغ) را کلیک نمایید تا به سایت اصلی  وارد شوید.
لطفا منبع را هم مطالعه نمایید.تاریخ : یکشنبه 94/4/28 | 4:27 عصر | نویسنده : | نظر

عید فطر، آخرین فراخوان آمرزش!
تاریخ : شنبه 94/4/27 | 7:42 صبح | نویسنده : | نظر

ملاقات خصوصی حضرت موسی (ع) و ذات اقدس الهی چند شب بوده است؟
20 شب
30 شب
40 شب
50 شب

لینک مسابقه
منبع

توجه :
بعد از کلیک بر روی گزینه لینک مسابقه یا منبع ، شما وارد یک سایت واسطه خواهید شد . 10 ثانیه تحمل کرده و سپس گزینه گذشتن از تبلیغ (رد کردن تبلیغ) را کلیک نمایید تا به سایت اصلی  وارد شوید.
لطفا منبع را هم مطالعه نمایید.تاریخ : شنبه 94/4/27 | 7:29 صبح | نویسنده : | نظر