سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جواب مسابقه:

رمز جدول شماره 204  (رجیستری)

مهلت ارسال از تاریخ 1390/10/21 تا تاریخ1390/10/27

روش ارسال به 2 طریق:

ایمیل     byte@khorasannews.com  

پیامک به این روش : بایت 204 رجیستری ش   (حرف ش ) برای شهرستانیها و (حرف م ) برای مشهدیها

شماره پیامک : 2000999

جایزه : هر هفته  2  نفر فلش مموری 8 گیگ
تاریخ : یکشنبه 90/10/25 | 6:16 عصر | نویسنده : | نظر

جواب مسابقه:

رمز جدول شماره 203  (ایکس باکس)

مهلت ارسال از تاریخ 1390/10/14 تا تاریخ1390/10/20

روش ارسال به 2 طریق:

ایمیل     byte@khorasannews.com  

پیامک به این روش : بایت 203 ایکس باکس ش   (حرف ش ) برای شهرستانیها و (حرف م ) برای مشهدیها

شماره پیامک : 2000999

جایزه : هر هفته  2  نفر فلش مموری
تاریخ : دوشنبه 90/10/19 | 6:30 عصر | نویسنده : | نظر

جواب مسابقه:

رمز جدول شماره 202  (وب سایت)

مهلت ارسال از تاریخ 1390/10/7 تا تاریخ1390/10/13

روش ارسال به 2 طریق:

ایمیل     byte@khorasannews.com  

پیامک به این روش : بایت 202 وبسایت ش   (حرف ش ) برای شهرستانیها و (حرف م ) برای مشهدیها

شماره پیامک : 2000999

جایزه : هر هفته  2  نفر فلش مموری
تاریخ : دوشنبه 90/10/12 | 10:54 عصر | نویسنده : | نظر

جواب مسابقه:

رمز جدول شماره 201  (اوت لوک)

مهلت ارسال از تاریخ 1390/9/30 تا تاریخ1390/10/6

روش ارسال به 2 طریق:

ایمیل     byte@khorasannews.com  

پیامک به این روش : بایت 201 اوت لوک ش   (حرف ش ) برای شهرستانیها و (حرف م ) برای مشهدیها

شماره پیامک : 2000999

جایزه : هر هفته  2  نفر فلش مموری
تاریخ : یکشنبه 90/10/4 | 12:46 عصر | نویسنده : | نظر