سفارش تبلیغ
صبا ویژن

موضوع: فلسفه تکرار در آیات قرآن
تاریخ پخش: 10/07/99

«سؤالات مسابقه»

1- کدام یک از دستورات عبادی اسلام در ادیان گذشته نیز بوده است؟
1) نماز
2) روزه
3) هر دو مورد
2- آیه 90 سوره انعام به چه امری اشاره دارد؟
1) تدام راه پیامبران
2) تفاوت دعوت پیامبران
3) حقانیت پیامبر اسلام
3- آیه 17 سوره قمر، بر کدام ویژگی قرآن تأکید دارد؟
1) ذِکر بودن
2) نور بودن
3) شفا بودن
4- حضرت آدم و همسرش، با توسّل به چه کسی، مورد عفو الهی قرار گرفتند؟
1) رسول خدا و حضرت علی علیهماالسلام
2) حضرت زهرا و فرزندانش حسن و حسین علیهم‌السلام
3) پنج تن آل عبا
5- آیات 169 و 170 سوره آل‌عمران، بر چه امری تأکید دارد؟
1) حیات اخروی شهدا
2) حیات برزخی شهدا
3) حیات معنوی شهدا

پاسخ مسابقه را اینجا ببینید
تاریخ : چهارشنبه 99/7/16 | 1:46 عصر | نویسنده : | نظر