جواب مسابقه روزانه 29 شهریورماه 1400

مسابقه روزانه 29 شهریورماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 29 شهريور 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 2 مهر 1400

به چه دلیلی برخی با وجود حضور در کربلا در برابر قیام و شهادت سیدالشهداء(ع) بی تفاوت بودند؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 31 شهريور 1400برچسب:راسخون, ] [ 10:6 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 28 شهریورماه

مسابقه روزانه 28 شهریورماه

شروع مسابقه: يکشنبه، 28 شهريور 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 2 مهر 1400

کدام گزینه از علل اخلاقی و روانی مؤثر در مسلمانان دوران سید الشهدا (ع) می یاشد؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 31 شهريور 1400برچسب:راسخون, ] [ 9:48 ] [ سید ]
[ ]

جواب مسابقه روزانه 26 شهریورماه 1400

مسابقه روزانه 26 شهریورماه

شروع مسابقه: جمعه، 26 شهریور 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 2 مهر 1400

در سوره 15 احقاف موضوع دعای انسان در چهل سالگی کدام گزینه می باشد؟

 شکر گذار نعمت ها

 شکر گذار پدر و مادر

 شکر گذار همسر

 الف و ب

لینک جواب و شرکت در مسابقهبرچسب‌ها:
[ سه شنبه 30 شهريور 1400برچسب:راسخون, ] [ 10:32 ] [ سید ]
[ ]