سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

جواب مسابقه:

رمز جدول شماره 179   (فلاپی)

مهلت ارسال از تاریخ 1390/4/22تا تاریخ1390/4/28

روش ارسال به 2 طریق:

ایمیل     byte@khorasannews.com  

پیامک به این روش : بایت 179 فلاپی  ش   (حرف ش ) برای شهرستانیها و (حرف م ) برای مشهدیها

شماره پیامک : 2000999

جایزه : هر هفته  2  نفر فلش مموری
تاریخ : پنج شنبه 90/4/23 | 12:39 عصر | نویسنده : | نظر