پاسخ مسابقه روزانه 14 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 14 آذر

شروع مسابقه: يکشنبه، 14 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

در کدام گزینه جبرئیل به پیامبر(ص)کمک کرده است؟

 توطئه قتل پیامبر(ص)

 جنگ جنین

 فتح خیبر

 جنگ احد

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 9:16 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 13 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 13 آذر

شروع مسابقه: شنبه، 13 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

کدام گزینه در مورد ظاهر شدن جبرئیل هنگام نزول وحی صیحیح نیست؟

 گاهی به صورت امیر المو منین ظاهر می گشت .

 گاهی در شکل حقیقی خودش ظاهر می شد

 گاهی به شکل جوانی خوش‌روی، ظاهر می شد.

 گاهی به صورت نامرئی ظاهر می‌شد.

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 8:54 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 12 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 12 آذر

شروع مسابقه: جمعه، 12 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

عالمان شیعه کدام گزینه را با مقام عصمت پیامبر(ص) سازگاری نمی دانند؟

 
 
 
 
 
 

 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 18:55 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 11 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 11 آذر

شروع مسابقه: پنجشنبه، 11 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

در مورد خان الامین کدام گزینه صحیح است؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 18:24 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 10 آبان 1400 راسخون

مسابقه روزانه 10 آذر

شروع مسابقه: چهارشنبه، 10 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

کدام جمله در مورد جبرائیل نصحیح می باشد.؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 14:34 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 9 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 9 آذر

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 9 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

کدام گزینه به جایگاه و منزلت ویژۀ جبرئیل اشاره دارد؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 14:26 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 8 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 8 آذر

شروع مسابقه: دوشنبه، 8 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

کدام گزینه در معنای لغوی جبرئیل صحیح نیست؟
 
 
 
 
 
 
 
 

لینک جواب مسابقه

 
 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 14:12 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 7 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 7 آذر

شروع مسابقه: يکشنبه، 7 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

پاسخ عالمان شیعه به کسانیکه قائلند فرشتگان عصمت ندارند چیست؟
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 13:53 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 6 آذر 1400 راسخون

شروع مسابقه: شنبه، 6 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

در مورد بال های فرشتکان کدام نظریه صحیح نیست؟

 
 
 
 
 
 
 
 برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 12:50 ] [ سید ]
[ ]

مسابقه بزرگ کتابخوانی - هفته کتاب 1400

مسابقه بزرگ کتابخوانی - هفته کتاب 1400
مسابقه بزرگ کتابخوانی - هفته کتاب 1400

لینک مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 11 آذر 1400برچسب:کتابخوانی, ] [ 11:14 ] [ سید ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 19 صفحه بعد