پاسخ مسابقه روزانه 18 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 18اذر

شروع مسابقه: پنجشنبه، 18 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

این جمله از کیست(جبرئیل واسطۀ وجود و منشأ معرفت نفوس انسانی است.)

 ابن سینا

 شیخ اشراق

 ملاصدرا

 سهروردی

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 10:6 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 17 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 17 اذر

شروع مسابقه: چهارشنبه، 17 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

تفاوت «رسول»، «نبی» و «امام» از نظر کیفیت نزول جبرئیل را بیان فرمایید؟

 رسول و نبی فقط او را در خواب می‌بینند و امام فقط صدایش را می‌شنود

 رسول و امام جبرئیل را می‌بیند ،و نبی فقط صدایش را می‌شنود

 رسول جبرئیل را می‌بیند ، نبی او را در خواب می‌بیند و امام فقط صدایش را می‌شنود

 رسول جبرئیل را می‌بیند ، نبی و امام فقط صدایش را می‌شنوند

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 9:54 ] [ سید ]
[ ]

مسابقه روزانه 16ذر

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 16 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

جبرئیل بعد از پیامبر با کدام معصوم در ارتباط بوده است؟

 با هیچ معصومی در ارتباط نبوده است

 با همه ی معصومین در ارتباط بوده است

 با حضرت علی(ع) و فاطمه(س) در اتباط بوده است

 فقط با 5 تن آل عبا در ارتباط بوده است

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 9:41 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 15 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 15 آذر

شروع مسابقه: دوشنبه، 15 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

برخی روایات نشانه‌ی برتری سه فرشته دیگر بر جبرئیل را کدام گزینه می دانند؟

 سن سه سال سه فرشته ی دیگر از جبرئیل بیشتر می باشد

 تمام کارهایی که جبرئل می تواند انجام دهد را می توانند انجام بدهند

 سه فرشته دیگر به زمین نزول نمی کنند

 هیچکدام

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 9:28 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 14 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 14 آذر

شروع مسابقه: يکشنبه، 14 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

در کدام گزینه جبرئیل به پیامبر(ص)کمک کرده است؟

 توطئه قتل پیامبر(ص)

 جنگ جنین

 فتح خیبر

 جنگ احد

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 9:16 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 13 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 13 آذر

شروع مسابقه: شنبه، 13 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

کدام گزینه در مورد ظاهر شدن جبرئیل هنگام نزول وحی صیحیح نیست؟

 گاهی به صورت امیر المو منین ظاهر می گشت .

 گاهی در شکل حقیقی خودش ظاهر می شد

 گاهی به شکل جوانی خوش‌روی، ظاهر می شد.

 گاهی به صورت نامرئی ظاهر می‌شد.

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 8:54 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 12 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 12 آذر

شروع مسابقه: جمعه، 12 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

عالمان شیعه کدام گزینه را با مقام عصمت پیامبر(ص) سازگاری نمی دانند؟

 
 
 
 
 
 

 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 18:55 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 11 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 11 آذر

شروع مسابقه: پنجشنبه، 11 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

در مورد خان الامین کدام گزینه صحیح است؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 18:24 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 10 آبان 1400 راسخون

مسابقه روزانه 10 آذر

شروع مسابقه: چهارشنبه، 10 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

کدام جمله در مورد جبرائیل نصحیح می باشد.؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 14:34 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 9 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 9 آذر

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 9 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

کدام گزینه به جایگاه و منزلت ویژۀ جبرئیل اشاره دارد؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 14:26 ] [ سید ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 21 صفحه بعد